Eyl
29

T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 76408994-301.03-[ 10/ ] /09/2017 Konu : Meclis Gündemi 2017 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ 1-Kurumumuza yapılmak istenen hibe ile ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğü Raporunun görüşülerek karara bağlanması. 2-İlimizde geçmiş dönemlerde görev yapmış Belediye Başkanlarının isimlerinin şehrimizin muhtelif cadde ve sokaklarına verilmesi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması. 3-İlimiz Merkez Atatürk M...

Devamını Oku
Ağu
28

T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 76408994-301.03-[ 09/ ] /08/2017 Konu : Meclis Gündemi 2017 YILI EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ 1-Etüt Proje Müdürlüğüne ait Çalışma Yönetmeliği Taslağının Hukuk İşleri Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda değerlendirilerek karara bağlanması. 2-Derik Belediye Başkanlığının ayni yardım talebinin görüşülmesi. 3-Şehrin Numarataj İşlemleri İçin Gazi Üniversitesi ile protokol yapıl...

Devamını Oku
Tem
28

T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 76408994-301.03-[ 08/ ] /07/2017 Konu : Meclis Gündemi 2017 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ 1- Belediyemiz İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi bünyesinde işletilecek olan Esentepe Sosyal Tesisleri ve Jeotermal Kaplıca Tesislerinde satışları yapılacak muhtelif malzemelerin fiyatlarının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması. 2- Etüd Proje Müdürlüğüne bütçe aktarımı hususunun görüşülüp karara bağlanması...

Devamını Oku
Haz
14

T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 76408994-301.03-[ 06-O/ ] /06/2017 Konu : Meclis Gündemi 2017 YILI HAZİRAN AYI OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ 1- İlimiz merkez şehir sınırları içerisinde gerek duyulacak her türde ve ölçekte revizyon ve ilave imar planı yapılması hususunun görüşülmesi. 2- İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 41 ada 7 nolu parsele ait imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması. 3- Belediyemizin Mardi...

Devamını Oku
May
26

T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 76408994-301.03- [ 06/ ] /05/2017 2017 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ 1- Kurumumuza ait Karaağaç Mahallesi 110 ada 2, 4, 14 parsel ve 1273 ada 18 parselin Kültür Bakanlığına Tahsisi hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması. 2- İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 41 ada 7 nolu parsele ait imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşüler...

Devamını Oku
Nis
27

T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 76408994-301.03-[ 05/ ] /04/2017 Konu : Meclis Gündemi 2017 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ 1- Kurumumuz 2016 Yılı kesin hesabının görüşülmesi. 2- Kurumumuza ait 2016 yılı Performans Tablolarının görüşülüp karara bağlanması. 3- Kurumumuz memur dolu kadro derece değişikliklerinin görüşülüp karara bağlanması. 4- İlimiz Merkez Karaağaç Mahallesi 1273 ada 2 nolu parsele ve Yeni Sanayi Caminin batısında kalan yeşil alanda trafo yerlerine...

Devamını Oku
Mar
30

T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 76408994-301.03-[ 04/ ] /03/2017 Konu : Meclis Gündemi 2017 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ 1- 2016 Yılı Denetim Komisyonu Raporu hakkında meclise bilgi verilmesi. 2- 2016 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi. 3- 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.Maddesine gö...

Devamını Oku
Şub
27

T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 76408994-301.03-[ 03/ ] /02/2017 Konu : Meclis Gündemi A- YOKLAMA B- SAYGI DURUŞU C- İSTİKLAL MARŞI 2017 YILI MART AYI MECLİS GÜNDEMİ 1- İlimiz Merkez Gülabibey Mahallesi 128 ada 4 nolu parsele ait imar plan değişiklik talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması. 2- İlimiz Merkez İnönü Mahallesi 1251 ada 2 nolu parsele ait imar plan değişikliği talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması. 3- S...

Devamını Oku
Oca
30

T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 76408994-301.03-[ 02/ ] /01/2017 Konu : Meclis Gündemi A- YOKLAMA B- SAYGI DURUŞU C- İSTİKLAL MARŞI 2017 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ 1- İlimiz Merkez İnönü Mahallesi 1106 ada 57 parsel nolu taşınmazda 34,09 m2’lik belediyemiz hissesinin Milli Eğitim Bakanlığına tahsisinin görüşülerek karara bağlanması. 2- İlimiz Merkez Gülabibey Mahallesi 128 ada 4 nolu parsele ait imar plan değişikliğinin yürürlüğe girmesi için görüşü...

Devamını Oku
Ara
30

T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 76408994-301.03-[ 01/ ] /12/2016 Konu : Meclis Gündemi A- YOKLAMA B- SAYGI DURUŞU C- İSTİKLAL MARŞI 2017 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ 1- Belediye Meclis Üyesi ve Komisyon Üyelerinin huzur haklarının görüşülüp karara bağlanması. 2- Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye Personellerinin fazla çalışma ve maktu mesai ücretlerinin tespitinin görüşülüp karara bağlanması. 3- 2017 takvim yılında sözleşmeli personel çalıştırılması ve &uu...

Devamını Oku