Haz
28

T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü   Sayı : 76408994-301.03-[ 07/ ]                                                                          Haziran 2018   Konu : Meclis Gündemi 2018 YILI TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMİ   1- HAVAŞ’ın Erzincan Hava Limanı ve şehir merkezi arasında sadece uçak yolcularına yönelik yolcu taşımacılığı güzergâh, durak izni ve taşıma ücreti talebi hususu ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülerek karara bağlanması. 2- İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 2012 ada 2,3 ve 4 nolu parseller, 2213 ada 1 ve 4 nolu parselleri kapsayan sınırlar için hazırlanmış olan imar p...

Devamını Oku
May
31

T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 76408994-301.03-[ 06/ ] /05/2018 Konu : Meclis Gündemi 2018 YILI HAZİRAN AYI MECLİS GÜNDEMİ 1- Vatan müdafaası esnasında Şehit olan asker ve polislerimizin isimlerinin Şehrimizde bulunan cadde, sokak ve meydanlara verilmesi hususu ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması. 2- 07.04.2017 tarih ve 04 / 067 sayılı Belediye Meclisi kararıyla onaylanan Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptali hususunun görüşülerek karar bağlanması. 3- HAVAŞ...

Devamını Oku
May
31

ERZİNCAN BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar       Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönergenin amacı, Erzincan Belediyesi’nin ön mali kontrol faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin ilke, iş, işlem ve süreçlerini belirlemektir. Dayanak Madde 2- Bu yönerge 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 58 ve60’ıncı maddelerine, 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 6 ve 7 inci maddelerine, 31.12.2005 tarih ve 26040 sayılı mükerrer Resmi Gazete de yayımlanan İç Kontr...

Devamını Oku
May
03

T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 76408994-301.03-[ 05/ ] /05/2018 Konu : Meclis Gündemi 2018 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ 1- Kurumumuz 2017 yılı kesin hesabının görüşülmesi. 2- Vatan müdafaası esnasında Şehit olan asker ve polislerimizin isimlerinin Şehrimizde bulunan cadde, sokak ve meydanlara verilmesi talebinin görüşülüp karara bağlanması. 3- Tarıma dayalı organize sanayi bölgesi yönetim kurulu üyeliğine 3 Asil 3 Yedek üyenin belirlenmesi hususunun görüşülmesi. 4- Kadın ve Demok...

Devamını Oku
Mar
29

T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 76408994-301.03-[ 04/ ] /03/2018 Konu : Meclis Gündemi 2018 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ 1- 2017 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi. 2- Denetim Komisyonu Raporunun sunumunun yapılması. 3- Tarife değişikliği hususunda verilen dilekçenin görüşülerek karar bağlanması 4- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. Maddesi istinaden Encümen Üye seçiminin yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması. ...

Devamını Oku
Şub
28

T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 76408994-301.03-[ 03/ ] /02/2018 Konu : Meclis Gündemi 2018 YILI MART AYI MECLİS GÜNDEMİ 1- Ulalar Belediye Başkanlığı tarafından Ulalar 237 ada 5, 9, 10 ve 11 nolu parseller için hazırlanan imar plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması. 2- Demirkent Belediye Başkanlığı tarafından 1702, 1703 ve 1704 nolu parsellere ait hazırlanan imar plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek kara...

Devamını Oku
Şub
01

T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 76408994-301.03-[ 02/ ] /02/2018 Konu : Meclis Gündemi 2018 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ 1-Memur personeller için tanzim edilen (II) Sayılı Boş Kadro Derece Değişikliği talebinin görüşülerek karara bağlanması. 2-Sözleşmeli personel çalıştırılması hususunun görüşülüp karara bağlanması. 3-Mülkiyeti Belediyemize ait imar planında spor tesis alanı olan ilimiz Merkez İstasyon Mahallesi 295 ada 2 parsel ve 303 ada 4 parse...

Devamını Oku
Ara
29

T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 76408994-301.03-[ 01/ ] 29 /12/2017 Konu : Meclis Gündemi 2018 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ 1- 03.02.2017 Tarih ve 2017/024 sayılı Meclis kararının yeniden değerlendirilmesi hususunu Hukuk İşleri Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda görüşülerek karara bağlanması. 2- 30.04.2017 Tarih ve 30053 sayılı resmi gazetede yayınlanan Sınır Tespiti Kararı ile Belediyemiz sınırları içine katılması uygun görülen Akyazı Beled...

Devamını Oku
Kas
30

T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 76408994-301.03-[ 12/ ] /11/2017 Konu : Meclis Gündemi 2017 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ 1- 2018 Mali Yılı Gelir Tarifeleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması. 2- İlimizde geçmiş dönemlerde görev yapmış Belediye Başkanlarının isimlerinin şehrimizin muhtelif cadde ve sokaklarına verilmesi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması. 3- Ulalar Belediyesinin 04.10.20...

Devamını Oku
Eki
27

T.C. ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü Sayı : 76408994-301.03-[ 11/ ] /10/2017 Konu : Meclis Gündemi 2017 YILI KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ 1-2018 Mali Yılı Gelir Tarifelerinin görüşülmesi. 2-Kurumumuz 2017 Mali Yılı Bütçesine Ek Bütçe Yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması. 3-2018 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçesinin görüşülerek karara bağlanması. 4-2016 Yılı Sayıştay Başkanlığının Denetimi raporu hakkında meclise bilgi sunulması. 5-Vat...

Devamını Oku