T.C ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ İl ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN İLAN

7 Mayıs 2024

T.C

ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ

İl ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

 1-Erzincan Merkez, Cemal Gürsel Mahallesinde, mülkiyeti Hazineye ait irtifak hakkı alınan 806 ada, 11 parsel üzerinde bulunan 271.185,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği yapılması amacıyla 20 bölüme ayrılan toplam 187.757,50 m2 alan, 10 (on) yıl süreyle aşağıdaki tabloda belirtilen aylık kira ücretleri karşılığında, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51/g Maddesi gereğince pazarlık usulü ile İl Encümenince kiraya verilecektir.

İHALE KONUSU

Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği amacıyla 20 adet taşınmazın 10 (on) yıl süre ile kiraya verilmesi işi.

Sera Alanı  No

Bulunduğu Yer

Ada

Parsel

Cinsi

 

Yüzölçümü

m2

Aylık Kira Muhammen

Bedeli  

(TL)

Toplam Kira Maliyet

Bedeli  

(TL)

Toplam

Muhammen

Bedel

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

İhale Tarihi

Saati

İhale Saati

1

Cemal Gürsel Mh. Erzincan

806/11

Sera Alanı

14.001,134

3.626,29

20.512,83

2.461.539,37

73.846,18

 

06.05.2024

 

10:00

2

Cemal Gürsel Mh. Erzincan

806/11

Sera Alanı

14.003,078

3.626,80

20.515,68

2.461.881,14

73.856,43

06.05.2024

10:05

3

Cemal Gürsel Mh. Erzincan

806/11

Sera Alanı

14.005,072

3.627,31

20.518,60

2.462.231,71

73.866,95

06.05.2024

10:10

4

Cemal Gürsel Mh. Erzincan

806/11

Sera Alanı

14.007,042

3.627,82

20.521,48

2.462.578,05

73.877,34

06.05.2024

10:15

5

Cemal Gürsel Mh. Erzincan

806/11

Sera Alanı

10.070,790

2.608,33

14.754,55

1.770.545,59

53.116,37

06.05.2024

10:20

6

Cemal Gürsel Mh. Erzincan

806/11

Sera Alanı

9.995,743

2.588,90

14.644,60

1.757.351,58

52.720,55

06.05.2024

10:25

7

Cemal Gürsel Mh. Erzincan

806/11

Sera Alanı

10.000,243

2.590,06

14.651,19

1.758.142,72

52.744,28

06.05.2024

10:30

8

Cemal Gürsel Mh. Erzincan

806/11

Sera Alanı

10.000,243

2.590,06

14.651,19

1.758.142,72

52.744,28

06.05.2024

10:35

9

Cemal Gürsel Mh. Erzincan

806/11

Sera Alanı

10.000,243

2.590,06

14.651,19

1.758.142,72

52.744,28

06.05.2024

10:40

10

Cemal Gürsel Mh. Erzincan

806/11

Sera Alanı

10.000,243

2.590,06

14.651,19

1.758.142,72

52.744,28

06.05.2024

10:45

11

Cemal Gürsel Mh. Erzincan

806/11

Sera Alanı

7.995,694

2.070,88

11.714,36

1.405.722,96

42.171,69

06.05.2024

10:50

12

Cemal Gürsel Mh. Erzincan

806/11

Sera Alanı

10.015,352

2.593,98

14.673,33

1.760.799,04

52.823,97

06.05.2024

10:55

13

Cemal Gürsel Mh. Erzincan

806/11

Sera Alanı

10.014,052

2593,64

14.671,42

1.760.570,48

52.817,11

06.05.2024

11:00

14

Cemal Gürsel Mh. Erzincan

806/11

Sera Alanı

10.012,751

2.593,30

14.669,51

1.760.341,75

52.810,25

06.05.2024

11:05

15

Cemal Gürsel Mh. Erzincan

806/11

Sera Alanı

8.007,255

2.073,88

11.731,30

1.407.755,50

42.232,67

06.05.2024

11:10

16

Cemal Gürsel Mh. Erzincan

806/11

Sera Alanı

3.929,540

1.017,75

5.757,10

690.852,43

20.725,57

06.05.2024

11:15

17

Cemal Gürsel Mh. Erzincan

806/11

Sera Alanı

4.893,320

1.267,37

7.169,12

860.294,59

25.808,84

06.05.2024

11:20

18

Cemal Gürsel Mh. Erzincan

806/11

Sera Alanı

6.978,060

1.807,32

10.223,44

1.226.812,73

36.804,38

06.05.2024

11:25

19

Cemal Gürsel Mh. Erzincan

806/11

Sera Alanı

6.052,410

1.567,57

8.867,29

1.064.074,20

31.922,23

06.05.2024

11:30

20

Cemal Gürsel Mh. Erzincan

806/11

Sera Alanı

3.775,237

977,79

5.531,04

663.724,42

19.911,73

06.05.2024

11:35

 

2-İhale geçici teminatları, her sera alanı için toplam muhammen bedel üzerinden hesaplanmış olup, tabloda ayrı ayrı belirtilmiştir. Geçici teminatlar nakit olarak Erzincan T. Vakıflar Bankası Şubesindeki TR64 0001 5001 5800 7285 4742 08 nolu emanet hesabına ilanda belirtildiği gibi (sera numara sırası) belirtilerek yatırılacaktır. Teminat mektubu getirecekler, 2886 sayılı Kanun’a uygun olarak bankalar ve özel finans kurumlarının süresiz teminat mektuplarını vereceklerdir.

3-İhale İl Encümenince, Erzincan İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda tabloda belirtilen tarih ve saatlerde 5’er dakika arayla yapılacaktır.

4-Kira ihalesi yapılacak taşınmazlara ait şartname, mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak Erzincan İl Özel İdaresinden (Yazı İşleri Müdürlüğü) temin edilebilir.

5-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

a-Erzincan İl Özel İdaresi adına geçici teminatın yatırıldığına dair banka makbuzu veya 2886 Sayılı Kanun’a uygun olarak bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu.

b-T.C. Kimlik nolu nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

c-Tebliğe esas ikametgah belgesi,

d-Adres beyanı. (Örneği, Erzincan İl Özel İdaresi Yazı İşleri Müdürlüğünden alınabilir.)

e-Noter tasdikli imza sirküsü,

f-İstekli şirket ise kanıtlayıcı belgeler (oda kaydı, ticaret sicil gazetesi),

g-Vekaleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekaletname, şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsilen yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,

h-Şartnamede belirtilen, Tarım Meslek Lisesi mezuniyet belgesi, tarım ve hayvancılık ile ilgili ön lisans ve lisans bölümleri mezuniyet belgesi, Ziraat Fakültesi ve Peyzaj Mimarlığı bölümlerine ait mezuniyet belgeleri, bu bölümlere ait yüksek lisans ve doktora belgeleri, Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Sertifikası veya bu şartlardan herhangi birisini yönetici olarak bünyesinde çalıştıran şirketler.

6-İhaleye iştirak edenler şartnameyi peşinen kabul etmiş sayılırlar.

7-Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 İLAN OLUNUR.

DİĞER DUYURULAR