2024 YILI TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMİ

1 Temmuz 2024

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

 

2024 YILI TEMMUZ AYI MECLİS GÜNDEMİ

1- İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne bütçe aktarılmasına ilişkin Plan Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 2024 Mali Yılı Gelir Ücret Tarifesi gelir kalemlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin Plan Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3- Ulalar Mahallesi 204 ada 1 numaralı parsel için hazırlanmış olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4- Erzincan İli Merkez İlçe Yaylabaşı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 144 Ada 36 parsel numaralı, ‘’Sulu Tarla’’ vasıflı 11.995,43 m² yüzölçümlü taşınmazın yaklaşık 7.038,21m²’lik kısmında ‘’Tiny House (Karavan) ve Çadır Konaklama Alanı’’nın tarımsal amaç dışı kullanımı için Kamu Yararı  Kararı alınmasına ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5- Erzincan İli Merkez İlçe Kızılay Mahallesi 561 ada 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 numaralı parseller için hazırlanmış olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine  ilişkin  İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.06.2024 tarih ve E-70975 sayılı yazılarıyla; Belediyemize özel ağaçlandırma alanı olarak Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İlimiz Merkez İlçesi, Yaylabaşı Mahallesi 216 Ada 58 Parsel numaralı orman vasıflı tahsis edilen taşınmazın bakım ve onarım çalışmalarının Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılması amacıyla Orman Genel Müdürlüğüne devredilmesi hususunun görüşülmesi.

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.06.2024 tarih ve E-71151 sayılı yazılarıyla; Erzincan İli, Merkez İlçe Geçit Mahallesi 3420 numaralı parsel için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi.

8- Zabıta Müdürlüğü’nün 14.06.2024 tarih ve E-70789 sayılı yazılarıyla; Toplu Taşıma İşletmecilerinin fiyat tarife değişikliği taleplerinin görüşülmesi.

9- Özel Kalem Müdürlüğü’nün12.06.2024 tarih ve E-70646 sayılı yazılarıyla; Belediyemiz iştiraki olan Erzincan İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine yönetimde görev yapmak üzere 2 Yönetim Kurul Üyesi seçimi yapılması.

10- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28.06.2024 tarih ve E-71272 Sayılı yazılarıyla; Kurumumuzda yetkili olan Sendika ile Sosyal Denge Sözleşmesi imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

11- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28.06.2024 tarih ve E-71271 Sayılı yazılarıyla; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik grup değişikliğinden dolayı kadro iptali hususunun görüşülmesi.

12- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28.06.2024 tarih ve E-71280 Sayılı yazılarıyla;  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğine istinaden boş kadro unvan ve derece değişikliği hususunun görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR