2024 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ

2 Mayıs 2024

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

2024 YILI MAYIS AYI MECLİS GÜNDEMİ

 1- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25.04.2024 tarih ve E-67070 sayılı yazıları gereği; 2023 Mali yılı Kesin Hesabının görüşülmesi.

2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 19.04.2024 tarih ve E-66997 sayılı yazılarıyla; Yaylabaşı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 144 Ada 36 parsel numaralı, sulu tarla vasıflı, 11.995,43 m² yüzölçümlü taşınmazın yaklaşık 7.038,21 m²’lik kısmında ‘’Tiny House (Karavan) ve Çadır Konaklama Alanı ‘’ amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı yapılması için Kamu Yararı Kararı alınması hususunun görüşülmesi.

3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.04.2024 tarih ve E-67218 sayılı yazılarıyla; Çukurkuyu 478 Ada 1 parsel numaralı 1864,66 m² yüzölçümlü Kargir ev ve arsa vasıflı taşınmazın sağlık hizmetlerinde kullanılmakta olup, söz konusu taşınmazda bulunan belediyemize ait 357,73 m²’lik hissenin bu amaçla kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne 25 yıllığına tahsis talebinin görüşülmesi.

4- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün 26.04.2024 tarih ve E-67257 sayılı yazılarıyla; cadde, sokak isimlerinde niteliklerinde değişiklik yapılması hususunun görüşülmesi.

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.04.2024 tarih ve E-67321 sayılı yazılarıyla; Erzincan İli Merkez İlçesi Beybağı Mahallesi 807 ada 1 parsel, 808 ada 1 parsel, 810 ada 5 parseller üzerinde vaziyet planındaki şekliyle; 807/1-6, 807/1-7 ve 807/1-11,  808/1-1, 808/1-2,            808/1-3, 808/1-4, 808/1-5, 808/1-8, 808/1-9, 808/1-10 ve 808/1-12 olarak numaralandırılmış 12 adet sera alanının, sera yapılmak üzere belediyemiz tarafından kullanılması ve kiraya verilmesi hususunun görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR