KUDAKA İKDİSADİ KALKINMA MALI DESTEK PROGRAMI VE YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI

8 Ocak 2015

KUDAKA İKDİSADİ KALKINMA MALI DESTEK PROGRAMI VE YEREL KAPASİTENİN ARTTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI

Teklif Çağrısı İlanı

1. Mali Destek Programı: İktisadî Kalkınma Mali Destek Programı

Referans Numarası: TRA1/15/İK

2. Mali Destek Programı: Yerel Kapasitenin Arttırılması Mali Destek Programı

Referans Numarası: TRA1/15/YKA

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, yürütmekte olduğu yukarıda belirtilen programlar kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla 30.12.2014 tarihi itibariyle ilana çıkmış bulunmaktadır.

Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgiye, Başvuru rehberi ve eklerinin tamamına www.kudaka.org.tr ve www.kalkinma.gov.trinternet adreslerinden ulaşılabilir.

Proje başvuruları 20 ŞUBAT 2015 saat 23:50’ye kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden hazırlanmalı ve onaylanmalıdır. Saat 23.50 itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında sistem üzerinden projeye dair hiçbir işlem yapılamayacaktır. Projenin KAYS üzerinden alınan çıktısı destekleyici belgelerle birlikte elden veya posta/kargo yolu ile 27 ŞUBAT 2015 saat 23:50’ye kadar KUDAKA’ya teslim edilmelidir. Bu tarihten sonra Ajans’a ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlanen duyurulur.

Adres: Cumhuriyet Caddesi No:3 Yakutiye / ERZURUM

Tel: 0442 235 61 11

Faks: 0442 235 61 14

E-posta:pyb@kudaka.org.tr

İnternet adresi:www.kudaka.org.tr

DİĞER DUYURULAR