DAP SERA PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU

15 Kasım 2023

DAP SERA PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU

Belediyemiz tarafından ilimizde kırsal bölgede tarımla uğraşan kişilerin kendi geçimlerini sağlayacak işleri kurabilmelerinin, sürdürebilmelerinin yanındaörtü altı sebzeciliği yapmak isteyen çiftçilere destek sağlamak, ilimizin ve bölgemizin sebze üretimini artırmak, bölgede marka haline gelmek ve artan sebze üretimi ile birlikte sanayi kollarını da genişletmek için DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına “Sera Projesi” başlıklı bir proje yazılmış ve başarılı olmuştur. Proje kapsamında Erzincanmerkez ve ilçelerini kapsayacak şekilde 1’er dekardan 10adet sera kurulumu hedeflenmektedir.Projenin toplam bedelinin %70’i DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından projeye ödenek olarak tahsis edilmiştir. Sera kurulumu için başvuruda bulunacak her bir çiftçinin toplam alım bedelinin en az %30’unu karşılayacağını taahhüt etmesi gerekmektedir. Bu rakam ihale fiyatınagöre değişiklik gösterebilir. Talepte bulunan ve komisyon tarafında seçilen çiftçilerimiz; yapılacak ihalede fiyat artması durumunda fiyatın kendilerine eşit oranda bölünerek yansıtılacağını kabul etmeyi taahhüt ederler. Aşağıda yer alan kriterlere sahip olan üreticilerden başvuru alınacaktır. Alınacak başvurularda DAP tarafından kurulacak komisyonca uygun bulunan üreticilere sera kurulumu yapılacaktır. Başvurular istenen belgelerle birlikte bir dosya hazırlanarak Erzincan Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğüne yapılacaktır. Başvuru için son tarih 30/11/2023’tür.  Başvuru şartları ve istenen belgeler dosya ekinde yer almaktadır.

 

1- İsteklinin ÇKS’ye (Çiftçi Kayıt Sistemi) en az 10 yıl üyeliği olmalı ve gerekli belgelerle bunu ispat etmelidir.

2- İsteklinin arsa/arazi kendine ait ise tapu belgeleriyle ispatlamak zorundadır.

3- İsteklinin sera kurmayı düşündüğü arsa minimum 2 dönüm ve sulu arsa olmalı ve gerekli belgelerle ispat etmelidir.

4- İstekli; onaylı SGK ve Vergi Borcu yoktur yazılarıyla herhangi bir Vergi veya SGK borcu olmadığını ispatlamalıdır.

5- Başvuru yapmak isteyen çiftçi herhangi bir kamu kurumu/kuruluşu ve özel sektörde çalışmıyor olmalı ve bunu belgeleriyle ispatlamalıdır.

6- Başvuru yapmak isteyen çiftçi herhangi biriyle ortaklık yapmak isterse, ortaklık kuracağı kişi veya kişilerin kamu kurumu/kuruluşu ve özel sektörde çalışmıyor olması gerekmektedir ve bunu belgeleriyle ispatlamalıdır.

7- Talep edilecekeş finansman tutarını karşılayacağına dair imzalı taahhütname vermelidir.

8- Kurulacak sera arazisinde üretici tarafından her türlü bakım, sulama vb. işlerin yapılacağına dair imzalı taahhütname vermelidir.

9- Sera yapılması düşünülen arazi üzerinde herhangi bir ipotek, haciz vb. bulunmamasıve bunu belgeleriyle ispatlaması gerekmektedir.

10- Başvuru yapacak çiftçi kiralık arsa/arazi üzerine sera kurulumu gerçekleştirecekse kira sözleşmesi an az 10 yıllık olmalıdır.

11- İstekli ikametgâh belgesiyle Erzincan’da yaşadığını tescillemelidir.

12- İstekli adli sicil kayıt belgesiyle herhangi bir cezai işlem görmemiş olduğunu ispatlamalıdır.

DİĞER DUYURULAR