2023 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

2 Ocak 2023

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

2023 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

1- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25. Maddesine istinaden Denetim Komisyonuna üye seçiminin yapılması.

2- Belediye Meclis tatil ayının belirlenmesi.

3- Belediye Meclis Üyesi ve Komisyon Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.

4- Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye Personellerinin fazla çalışma ve maktu mesai ücretlerinin belirlenmesi.

5- 2023 Mali yılında çalıştırılacak sözleşmeli personellerin ücretlerinin tespitinin görüşülmesi.

6- Belediye sebze halindeki kiracılardan alınacak yıllık teminat miktarının belirlenmesi.

7- 2023 yılı su ücretleriyle ilgili tarife cetvellerinde düzeltme yapılması.

8- Erzincan Orman Fidanlık alanı içerisinde bulunan taşınmazların, mülkiyet sorunlarının çözülebilmesi için kamulaştırma ve tahsis işlemlerinin yapılması amacıyla kurumlarına izin oluru verilmesi talebine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

9- Erzincan İli Merkez İlçe Geçit Mahallesi 202 Ada 1 numaralı parsel için hazırlanmış olan imar plan değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

10- Erzincan İli Merkez İlçe için hazırlanmış olan uygulama imar plan notu değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

11- Erzincan İli Merkez İlçe Akyazı Mahallesi için hazırlanmış olan uygulama imar plan notu değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12- Erzincan İli Merkez İlçe Çukurkuyu Mahallesi için hazırlanmış olan uygulama imar plan notu değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13- Erzincan İli Merkez İlçe Demirkent Mahallesi için hazırlanmış olan uygulama imar plan notu değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14- Erzincan İli Merkez İlçe Geçit Mahallesi için hazırlanmış olan uygulama imar plan notu değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15- Erzincan İli Merkez İlçe Kavakyolu Mahallesi için hazırlanmış olan uygulama imar plan notu değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

16- Erzincan İli Merkez İlçe Ulalar Mahallesi için hazırlanmış olan uygulama imar plan notu değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

17- Erzincan İli Merkez İlçe Yalnızbağ Mahallesi için hazırlanmış olan uygulama imar plan notu değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

18- Erzincan İli Merkez İlçe Yoğurtlu Mahallesi için hazırlanmış olan uygulama imar plan notu değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

19- Erzincan İli Merkez İlçe Yaylabaşı Mahallesi için hazırlanmış olan uygulama imar plan notu değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

20- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 13.12.2022 tarih ve E-39414 sayılı yazıları gereği; İl Toprak Koruma Kurulu Kararında; Beybağı Mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyemize ait 637 Ada 5 numaralı parselle ilgili olarak Kamu Yararı Kararı alınması.

21- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.12.2022 tarih ve E-40424 sayılı yazıları gereği; İnönü Mahallesi 534 Ada 6 ve 60 numaralı parseller ile 521 Ada 38 numaralı taşınmaz maliki söz konusu taşınmazlarının mülkiyeti belediyemize ait Kızılay Mahallesi 2313 Ada 5 numaralı parselde bulunan B-3 bloktaki 4 nolu bağımsız bölüm ile trampa-takas edilmesi talebinin görüşülmesi.

22- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27.12.2022 tarih ve E-40467 sayılı yazıları gereği; Demirkent Mahallesi 2381 parsel için hazırlanmış olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR