2023 YILI EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ

4 Eylül 2023

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

2023 YILI EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ

1- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.08.2023 tarih ve E-53590 sayılı yazılarıyla; Belediyemiz Stratejik Planlama ve Performans Esaslı 2023 yılına ait ek bütçe tasarısının görüşülmesi

2- Mollaköy Beldesi Yeşilyurt Mahallesi sakinlerinin kullandığı meranın bulunduğu alanların kendi beldelerine katılmasına, idari sınır değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3- Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından talep edilen ve Erzincan İli Merkez İlçe Atatürk Mahallesi 991 Ada 2 Parsel ve 991 Ada 29 numaralı parseller için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4- Erzincan ili, merkez ilçe, Atatürk Mahallesi 1407 ada 6 numaralı parsel için Belediyemizce hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5- Erzincan ili Merkez İlçe Hocabey Mahallesi 482 ada 2 parsel numaralı taşınmaz maliki, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı içerisinde bulunana parselinde bireysel olarak inşaat yapması hususuna ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

6- Erzincan İli Merkez İlçe, Demirkent Mahallesi 2381 parsel için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.07.2023 tarih ve E-51940 sayılı yazılarıyla; Erzincan İli Merkez İlçe, Karaağaç Mahallesi 1250 ada 13 parsel için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi.

8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24.08.2023 tarih ve E-53506 sayılı yazılarıyla; Erzincan İli Merkez İlçe, Atatürk Mahallesi 89 ada 3 ve 5 parsel, 90 ada 2 parsel için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi.

9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.08.2023 tarih ve E-53895 sayılı yazılarıyla; Erzincan İli Merkez İlçe, İnönü Mahallesi 555 ada 7 parsel, 554 ada 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 44, 45, 46 parseller, 553 ada 18, 19, 20, 21, 46, 47, 48, 49 parseller, 552 ada 12, 13, 32 parseller ile 551 ada 12, 13, 14, 33, 34 ve 35 numaralı parseller için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım imar Plan değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi.

10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 31.08.2023 tarih ve E-53897 sayılı yazılarıyla; Erzincan İli Merkez İlçe, Çukurkuyu Yenimahalle Mahallesi 377 ada 2 parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği hususunun görüşülmesi.

11- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01.09.2023 tarih ve E-53978 sayılı yazılarıyla; Erzincan İli Merkez İlçe, Atatürk Mahallesi 86 ada 27 parsel için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notu Değişikliği hususunun görüşülmesi.

12- Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nün 01.09.2023 tarih ve E-53976 sayılı yazılarıyla; Kızılay Mahallesinde 1008 sokak ile Fırat Yılmaz ÇAKIROĞLU sokak arasında kalan bölgede yapılmakta olan parka ‘‘Mihrali AKSU Parkı’’ isminin verilmesi hususunun görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR