2022 YILI EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ

5 Eylül 2022

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

2022 YILI EYLÜL AYI MECLİS GÜNDEMİ

 1- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 16.08.2022 tarih ve E-31943 sayılı yazılarıyla; Erzincan İcra Dairesinin 2022/6229 E., 08.08.2022 takip ve 10.11.2022 hesap tarihli dosya ile 2022/6192 E., 05.08.2022 takip ve 12.11.2022  hesap tarihli dosyalarına ilişkin Tehiri İcra Taleplerinde kullanılmak üzere toplamda 5.000.000,00.-TL ‘ye kadar teminat mektubu alınması hususunun görüşülmesi.

2- Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29.08.2022 tarih ve E-32759 sayılı yazılarıyla; Belediyemiz Stratejik Planlama ve Performans Esaslı 2022 yılına ait ek bütçe tasarısının görüşülmesi.

3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 24.08.2022 tarih ve E-32537sayılı yazılarıyla; Erzincan İli Merkez İlçe Yoğurtlu Mahallesi 2501 numaralı parsel için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin görüşülmesi.

4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 01.09.2022 tarih ve Z-32975sayılı yazılarıyla; Mülkiyeti Işıkpınar Spor Nak.Tur.İnş.ve İml.Ltd.Şti’ne ait olup, Mevzii imar planında spor tesis alanı ve rekreasyon alanında kalan Erzincan İli Merkez  İlçe Işıkpınar 146 Ada 1,2 ve 4 numaralı taşınmazların, Mülkiyeti belediyemize ait Erzincan İli Merkez İlçe Hoocabey Mahallesi 2315 Ada 1 parselde bulunan TB-7 Bloktaki 1,2,3,4,5 ve 6 numaralı bağımsız bölümler ile 2316 Ada 1 numaralı parselde bulunan TB-8 Bloktaki 1,2,3,4,5 ve 6 bağımsız bölümler ve TB-9 blokta bulunan 1,2,3,4,5 ve 6 nolu bağımsız bölümlerin 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 26.maddesi gereği trampa yolu ile kamulaştırma işleminin görüşülmesi.

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 01.09.2022 tarih ve E-32985 sayılı yazılarıyla; Alim KURT’a ait Erzincan İli Merkez  İlçe  Taksim  Mahallesi  421 Ada 74 parsel numaralı 536,84m² yüzölçümlü sulu tarla vasıflı taşınmazı ile içerisinde 1/8 hisssesinin (120.74m²) bulunduğu Taksim Mahallesi 421 Ada 73 parsel numaralı 965,95m² yüzölçümlü yol vasıflı taşınmazlar  uygulama imar planında yol ve park alanında kaldığından, söz konusu taşınmazların mülkiyeti belediyemize ait Erzincan İli Merkez İlçe Kızılay Mahallesi 2313 Ada 8 parselde bulunan B-11 bloktaki 1 nolu bağımsız bölüm ve 2313 Ada 9 parselde bulunan B-9 bloktaki 2 nolu bağımsız bölümlerin 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 26.maddesi gereği trampa yolu ile kamulaştırma işleminin görüşülmesi.

6- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 01.09.2022 tarih ve E-32984 sayılı yazılarıyla; Milli Emlak Müdürlüğüne ait Erzincan İli Merkez İlçe Yaylabaşı Mahallesinde bulunan mülkiyeti hazineye ait 206 Ada 13 parselde bulunan 700,63m² yüzölçümlü bahçeli ev vasıflı taşınmazın bedelsiz belediyemize devrinin görüşülmesi.

7- 06.2022 tarih ve 2022/079 sayılı S.S. 23 Nolu Erzincan Kent İçi Ulaşım Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif fiyat tarife değişikliğine ilişkin Plan Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.

8- Erzincan ili Merkez İlçe, Beybağı Mahallesi atık depolama alanının kuzey batı mevkiinde bulunan Hayvan Barınağı için hazırlanmış olan İmar plan değişikliğine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

9- Erzincan İli Merkez ilçe için hazırlanmış olan Uygulama İmar Plan Notu değişikliğine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

10- Erzincan İli Merkez İlçe kapsamında otopark yönetmeliğinde belirtilen otopark ücretlerinin tahsilatına yönelik uygulama yöntemlerinin ve asgari otopark ihtiyacının belirlenmesine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

11- 2022 Yılı ücret tarifesinde yer alan ‘’Kantar ücreti, ‘’Jeotermal Kaplıca Tesisleri Sıralı Havuzlar Fiyat Listesi’’ ve abone işlemleri içerisinde yer alan su sayaç ücretlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin Plan Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12- Erzincan İli Merkez İlçe, Cumhuriyet Mahallesi 979 ada 14, 15, 17, 20 ve 23 numaralı parseller için hazırlanmış olan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar ve 1/1000 Ölçekli Uygulamalı İmar Plan Değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13- Hamidiye Mahallesi 4. Etap Toki Yerleşke alanında yapılan parka isim verilmesine ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

14- Belediye Meclis Üyelerinden Yahya KOLAT, Selami MAYDA, Ahmet ÖZERDAL, Hüseyin SÖĞÜRTLÜPINAR ve Lokman ÇAĞAN’ın Şehit Piyade Üsteğmen Osman KARADOĞAN isminin uygun bir cadde veya sokağa verilmesi yazılı önerge hususuna ilişkin İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

15- Erzincan ili Merkez İlçe Yoğurtlu trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

16- Erzincan ili Merkez İlçe Yaylabaşı trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

17- Erzincan ili Merkez İlçe Ulalar trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

18- Erzincan ili Merkez İlçe trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

19- Erzincan ili Merkez İlçe Kavakyolu trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

20- Erzincan ili Merkez İlçe Geçit trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

21- Erzincan ili Merkez İlçe Çukurkuyu trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

22- Erzincan ili Merkez İlçe Demirkent trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

23- Erzincan ili Merkez İlçe Akyazı trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

24- Erzincan ili Merkez İlçe Yalnızbağ trafo alanları ile ilgili imar plan değişikliğine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.

BİRİM TEKLİFİ

1- Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü 05.09.2022 tarih ve E-33066 sayılı yazılarıyla; İlimiz Dereyurt Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 155 ada 42 parsel ve 103 ada 55 parsel mera alanlarında, Mera Kanunu’nun 14/c maddesi gereğince içme suyu kaynaklarının bulunduğu alanların şehrimizin içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla, teknik dosyada gösterilen alanların tahsis amacının değiştirilmesi ile birlikte kamu yatırımuı kapsamında belediyemiz adına tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR