2022 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

4 Ekim 2022

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

2022 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

1- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 29.08.2022 tarih ve E-32752 Sayılı yazıları gereği, 2023 Mali Yılı Gelir-Gider Bütçe tasarısının görüşülmesi.

2- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.09.2022 tarih ve E-34803 Sayılı yazıları gereği, 2023 Performans Programının görüşülmesi.

3- Belediyemiz Stratejik Planlama ve Performans Esaslı 2022 yılına ait ek bütçe tasarısına ait Plan Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi.

4- Erzincan İli Merkez İlçe Yoğurtlu Mahallesi 2501 numaralı parsel için hazırlanmış olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

5- Erzincan ili Merkez İlçe, Beybağı Mahallesi atık depolama alanının kuzey batı mevkiinde bulunan Hayvan Barınağı için hazırlanmış olan İmar plan değişikliğine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

6- Erzincan İli Merkez İlçe Karaağaç Mahallesi 1250 Ada 21 parsel için hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.09.2022 tarih ve E-34431 sayılı yazılarıyla; Mülkiyeti Belediyemiz Erz Enerji İnş. Tur. Hay. Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ne ait Kurutelek 199 ada 1,2,3,4 ve 5 parsel numaralı taşınmazlar üzerinden Erzincan Şehitler Anıtına giden yolun genişletilmesi, İnönü Mahallesi 903 ada 326 parsel, Arslanlı Mahallesi 958 ada 11 parsel ile 960 ada 1 parsel, Demirkent 1256 parsel numaralı taşınmazların imar planına göre yola terklerinin yapılması, Demirkent 241 ada 1 parselin yola terklerinin yapılması karşılığında kışla sınırlarının mülkiyet sınırlarına çekilmesi, çevre emniyet duvarlarının yapılması, kameralarının taşınması, zarar görecek alt ve üst yapıların yeniden inşaa edilmesi işleri için, Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak olan protokolü imzalamaya Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.09.2022 tarih ve E-34431 sayılı yazılarıyla; Erzincan İli merkez İlçe Cumhuriyet Mahallesi 45 ada 1 parsel numaralı 10.331,00 m² yüzölçümlü mülkiyeti Kamu Orta Malına ait mera vasıflı taşımazın tahsis amacı değişikliği hususunun görüşülmesi.

9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23.09.2022 tarih ve E-34434 sayılı yazılarıyla; Erzincan İli merkez İlçe Güllüce Mahallesi 151 ada 3 parsel numaralı 14.243,86 m² yüzölçümlü mülkiyeti Kamu Orta Malına ait mera vasıflı taşımazın tahsis amacı değişikliği hususunun görüşülmesi.

10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.09.2022 tarih ve E-34434 sayılı yazılarıyla; Belediyemize ait 10 Mahallenin içme suyu isale hattı ve depo yapı için kullanılacak alanların tahsisi amacı değişikliği hususunun görüşülmesi.

11- İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 30.09.2022 tarih ve E-34922 sayılı yazılarıyla; Mezkur Kanun maddeleri gereğince İlimiz Merkez Kızılay ve Hocabey Mahallelerinde ekli listede bulunan taşınmazların (işyeri) kiralanması husususun görüşülmesi.

12- Etüt Proje Müdürlüğü’nün 30.09.2022 tarih ve E-34941 Sayılı yazılarıyla; Erzincan Belediyesi’nin İklim ve Enerji için Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesini (GCoM) imzalaması ve söz konusu üyelikle ilgili tüm işlemlerin yürütülebilmesi adına Erzincan Belediyesi’ni temsilen Bekir AKSUN’a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

13- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.09.2022 tarih ve E-34955 sayılı yazılarıyla; Erzincan İli Merkez İlçe, Işıkpınar Mahallesi 145 ada 38 ve 39 numaralı taşınmaz malikleri ekli dilekçelerinde, Mülkiyeti Belediyemize ait Erzincan İli Merkez İlçe Hocabey Mahallesi 2315 ada 1 parselde bulunan TB-6 bloktaki 3,4 ve 6 numaralı bağımsız bölümler ve 2316 ada 1 parselde bulunan TB-11 bloktaki 2,3 ve 4 numaralı bağımsız bölümler ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 26. Maddesi gereği trampa yolu ile kamulaştırma hususunun görüşülmesi.

14- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30.09.2022 tarih ve E-34958 sayılı yazılarıyla;  Mülkiyeti Hazineye ait Erzincan İli Merkez İlçe, Kavakyolu Mahallesi 119 ada 6 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılarak mülga Kavakyolu belediyesine tahsis edilen Halı Sahanın Tahsisinin kaldırılması hususunun görüşülmesi.

15- Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30.09.2022 tarih ve E-34983 sayılı yazılarıyla; Belediye Meclisinin 18.11.2021 tarih ve 254 sayılı kararı ile Merkez Kurutilek Mahallesi 137 Ada 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ve 13 numaralı parseller üzerine yapılması planlanan ‘‘Lisansız Elektrik Üretim Tesisi’’ yapımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’den 35.000.000,00.-TL kredi kullanımı için Belediye meclisinden karar alınmış olup, söz konusu kararın 2022 bütçe yılında yenilenmesi hususunun görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR