2022 GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVININ SÖZLÜ SINAV SONUCU

21 Aralık 2022

          Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında Anadolu Üniversitesi tarafından 21.08.2022 tarihinde gerçekleştirilen yazılı sınav sonucuna göre başarılı olan ve 21.12.2022 tarihinde gerçekleştirilen  Sözlü Sınav Sonuçları ilalen tebliğ olunur. Sınav sonucuna itirazlar en geç 5 (Beş) iş günü içerisinde sınav kuruluna yapılacaktır.
SIRA
NO
ADI SOYADI UNVAN GÖREVDE YÜKSELME/UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
SURETİYLE ATAMA YAPILACAK UNVAN
YAZILI SINAV
 DURUMU
SÖZLÜ SINAV
DURUMU
1 Celil Atilla UYMAZ EKONOMİST SİVİL SAVUNMA UZMANI BAŞARILI BAŞARILI
           

DİĞER DUYURULAR