2022 GÖREVDE YÜKSELME VE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVININ SÖZLÜ SINAV İLANI

16 Aralık 2022

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında
Anadolu Üniversitesi tarafından 21.08.2022 tarihinde gerçekleştirilen yazılı sınav sonucuna göre başarılı olan ve
Belediyemizce açıklanan kadrolara başvuran  personelin Sözlü Sınav bilgilerini gösterir liste duyuru ekindedir.
SIRA
NO
ADI SOYADI UNVAN GÖREVDE YÜKSELME/UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
SURETİYLE ATAMA YAPILACAK UNVAN
YAZILI SINAV
 DURUMU
SÖZLÜ SINAV
DURUMU
SÖZLÜ SINAV
TARİHİ
SÖZLÜ SINAV
SAATİ
1 Celil Atilla UYMAZ EKONOMİST SİVİL SAVUNMA UZMANI BAŞARILI SÖZLÜ SINAVA TABİ 21.12.2022 14:00
               

DİĞER DUYURULAR