2020 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

28 Eylül 2020

2020 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yazı İşleri Müdürlüğü

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

2020 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

 1- Belediyemizin %84,8 hisseli olduğu Ertur Yakıt İletişim Gıda ve Turizm Hiz. San. Ve Tic. Anonim Şirketi yönetim kurulunda görev yapmak üzere 2 (iki) kişi görevlendirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

2- Kızılay-Hocabey Mahalleleri Kentsel Dönüşüm alanı içerisinde inşa edilen konut ile işyerlerinin fiyatlarının belirlenmesi ve satışı için Encümen’e yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması.

3- 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanunu’nun 13/12/2005 Tarih ve 2005/9817 Sayılı kararnamesi eki 5. Maddesine istinaden belirtilen ve uygulamaya konulması için hazırlanan intibak ve derecelere isabet iden vergi düzenlemesi talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

4- Erkan KARAMAN adına icra takibine konu olan su borçları ile ilgili Hukuk İşleri Müdürlüğünün 28.08.2020 tarih ve 12455 sayılı yazısı ve Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nün 14.08.2020 tarih ve 171107 sayılı yazıları gereği Plan Bütçe Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

5- İlimiz Merkez Yoğurtlu 1361 parsel numaralı taşınmazın Sanayi (Fabrika) inşa edilmesi amaçlı Nazım ve Uygulama imar planı yapılarak tarım dışı amaçla kullanılmasının 5403 sayılı Kanunun 13. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince ilgili Bakanlıktan Kamu Yararı Kararı alınması şartıyla uygun olduğu kararı alındığı belirtilmiştir. Söz konusu taşınmazın tarımsal amaç dışı kullanımı için Kamu Yararı Kararı alınması talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

6- İlimiz Merkez Yalnızbağ/Mimarsinan Mahallesi 352 adada bulunan park alanının aynı adada yer alan mülkiyeti DSİ Genel Müdürlüğüne ait taşınmazlara ilişkin plan değişikliği talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

7-İlimiz Merkez Mengüceli Mahallesi 124 ada 1 parsel için hazırlanan İmar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

8- İlimiz Merkez İlçe Keklikkayası Mahallesi 506 ada 3,4,5,6,7,8,9 ve 10 parsel numaralı taşınmazlar Plansız Alanlar Yönetmeliğine tabi alanlar içerisinde kalmaktadır. Bahsi geçen mülkiyeti Belediyemize ait bu parsellerde Villakent projesi yapılması talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

9- İlimiz Merkez Yunus Emre Mahallesi 2252 ada 1 parsel için hazırlanmış olan İmar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

10- İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 2209 ada 3 parsel için hazırlanan İmar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülerek karara bağlanması.

11- İlimiz Merkez Işıkpınar ve Kurutelek Mahallelerine Nazım ve Uygulama İmar Plan tadilatı yapılıp yapılmayacağı ve yapılacak ise plan sınırlarının belirlenmesi hususunun görüşülerek karar bağlanması.

12- İlimiz Merkez Çukurkuyu Mahallesi 503 ada 1 parsel için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebinin görüşülerek karara bağlanması.

13- İlimiz Merkez Çukurkuyu Mahallesi 411 ada 1, 2 ve 3 parseller için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebinin görüşülerek karara bağlanması.

14- İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi 2080 ada 1 parsel için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebinin görüşülerek karara bağlanması.

15- İlimiz Merkez Demirkent 190 ada 1, 6 ve 17 parseller için hazırlanmış olan imar plan tadilat talebinin görüşülerek karara bağlanması.

DİĞER DUYURULAR