2016 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ

26 Ocak 2016

2016 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediye Meclisi

 

  Sayı     : 54034294-301.03-[ 02/       ]                                                                                       27.01.2016

  Konu    : Meclis Gündem İlanı

 

                A- YOKLAMA

                B- SAYGI DURUŞU

                C- İSTİKLAL MARŞI

2016 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

1-Evlendirme Memurunun mesai saatleri, hafta sonları ve tatil günlerinde kurum dışında kıyılacağı nikâhlar için tarife belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

2-İlimiz Merkez Halitpaşa Mahallesi 1675 ada 8 nolu parselde bulunan 1.703,26 yüzölçümlü mülkiyeti Belediyemize ait arsanın satışı hususunun görüşülmesi.

3-İlimiz Merkez Arslanlı Mahallesi 1251 ada 2 parsel ve 1252 ada 9, 10, 11 ve 12 parseller için Toplu Konut İdaresi tarafından hazırlatılan imar plan değişiklik talebinin görüşülmesi.

4-Çöp depolama alanı olarak tadilatı yapılmış olan 371 ada 1 parsel sınırları içinde ki 12.000 m2 alanın 18366 m2’ye çıkarılmasını kapsayan imar plan tadilat ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

5-Erzincan Turizm Otelcilik ve Tic. A.Ş.’nin Belediyemize ait olan Ertur Yakıt İletişim Gıda ve Turizm Hiz.San. ve Tic. A.Ş’de %2 oranında hissesi bulunmakta olup, Belediyemizin ise Erzincan Turizm ve Otelcilik ve Tic.A.Ş.’de %0,125 oranında bulunan hislerinin kayıtlı değerler üzerinden trampa yapılması talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

6-Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esasları Yönetmeliğine istinaden hazırlanacak katı atık bertaraf tarifesinin belirlenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

7-İlimiz Merkez İzzetpaşa Mahallesi 1712 ada 10 nolu parsel için hazırlanmış olan imar plan değişiklik talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

8-Şehrimizde ticari olarak kullanılan iş yerlerinin açılır-kapanır sistem ile sigara içme ve kış bahçesi yapımı talepleri ile ilgili İmar Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonun Raporlarının görüşülmesi.

9-5393 sayılı Belediye Kanununun 11. maddesi uyarınca; ilimiz şehir merkezine 5.000 mt mesafede olan belde ve köylerinin tüzel kişiliklerinin sona erdirilerek belediyemiz sınırlarına katılması hususu ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

10-İlimiz merkezde tespiti yapılmış refüjler ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

11-Şehrimizde Tam Ticari alanlarda uygulanmakta olan Çelik konstrüksiyon çatı katı uygulaması ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

12-İlimiz Merkez İzzetpaşa Mahallesi 2059 ada 4 parsel nolu taşınmazda 356,11 m2’lik hissenin satışı ile ilgili Değer Tespit Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

13-İlimiz Merkez Taksim Mahallesi 2197 ada 10 parsel nolu taşınmazda 8 m2’lik hissenin satışı ile ilgili Değer Tespit Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

14-İlimiz Merkez Karaağaç Mahallesi 119 ada 8 parsel nolu taşınmazda 56,30 m2’lik hissenin satışı ile ilgili Değer Tespit Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

15-İlimiz Merkez Arslanlı Mahallesi 2245 ada 11 parsel nolu taşınmazda 94,55 m2’lik hissenin satışı ile ilgili Değer Tespit Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

16-İlimiz Merkez Demirkent 240 ada 6 parsel nolu taşınmazda 51 m2’lik hissenin satışı ile ilgili Değer Tespit Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

17-İlimiz Merkez Halitpaşa Mahallesi 803 ada 24 parsel nolu taşınmazda 46,10 m2’lik hissenin satışı ile ilgili Değer Tespit Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

18-İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 1080 ada 23 parsel nolu taşınmazda 99,91 m2’lik hissenin satışı ile ilgili Değer Tespit Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

19-Karayolları 16.Bölge Müdürlüğü 06.07.2015 tarih ve 133991 sayılı yazıları ile mülkiyeti Belediyemize ait ilimiz Merkez Yoğurtlu 2321 parselde ifrazen 264,51 m2, 2322 parselde ifrazen 1003,72 m2, 123 ada 1 parselde ifrazen 23,544 m2 123 ada 3 parselde ifrazen 855,12 m2 ve 123 ada 5 parselde ifrazen 706,88 m2’lik taşınmazların bedelleri karşılığında kamulaştırılması ve devir işlemlerinin görüşülmesi.

20-İlimiz Merkez Taksim Mahallesi 2207 ada 5 parsel nolu taşınmazda Maliye Hazinesi ile hisseli bulunduğumuz 864,55 m2’lik hissemizin Spor Genel Müdürlüğü adına tahsisinin görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR