2016 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

30 Aralık 2015

2016 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediye Meclisi

 

 Sayı   : 54034294-301.03-[ 01/         ]                                                                                      

  Konu : Meclis Gündem İlanı

İLAN METNİ

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesinde "Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırılan günde toplanır" denilmekte olup; ocak ayı belediye meclis toplantısı 04.01.2016 pazartesi günü saat 18.00’da aşağıdaki gündem konularını görüşmek üzere belediye meclis salonunda yapılacaktır.

 

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

2016 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesine istinaden Denetim Komisyonuna Üye seçiminin yapılması.

2- 2016 takvim yılında sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretinin tespitinin görüşülmesi.

3- Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye Personellerinin fazla çalışma ve maktu mesai ücretlerinin tespitinin görüşülmesi.

4- 2016 takvim yılında geçici işçi çalıştırılması hususunun görüşülmesi.

5- Belediye Meclis Üyeleri ve Komisyon Üyelerinin huzur haklarının görüşülmesi.

6- İşyeri Ruhsat güncellemelerinden harç alınıp alınması konusunun görüşülmesi.

7- İlimizde muhtelif alanlara ATM cihazları içi yer tahsisi ile ilgili Encümen’e yetki verilmesinin görüşülmesi.

8- Belediyemize ait ilimiz Merkez Karaağaç Mahallesi Sümerbank Caddesi Nedim Muradoğlu  İş Hanı No: 32 ‘de bulunan brüt 118,00 m2’lik işyerinin vadeli olarak satışı hususunun görüşülmesi.

9-Erzincan Turizm Otelcilik ve Tic. A.Ş.’nin Belediyemize ait olan Ertur Yakıt İletişim Gıda ve Turizm Hiz.San. ve Tic. A.Ş’de %2 oranında hissesi bulunmakta olup, Belediyemizin ise Erzincan Turizm ve Otelcilik ve Tic.A.Ş.’de %0,125 oranında bulunan hislerinin kayıtlı değerler üzerinden trampa yapılması talebinin görüşülmesi.

10-Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esasları Yönetmeliğine istinaden hazırlanacak katı atık bertaraf tarifesinin belirlenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

11-İlimiz Merkez Fatih Mahallesi 1480 ada 11 parselin imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

12-İlimiz 13 Şubat kavşağından başlayarak Türkmenoğlu Köyüne uzanan 30 metre olarak planlı Çağlayan yolu, Ergan Dağı Kış Turizm Merkezi ve Girlevik Şelalesi Turizm Bölgesine ulaşım ana aksı olması sebebiyle yol boyunca “Özel Proje Alanı ve Turizm Ulaşım Koridoru" çerçevesinde tasarımsal boyutta yeniden planlanması talebi ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

13-Mülkiyeti Belediyemize ait Erzincan Merkez Karaağaç Mahallesi 2216 ada 1 parselin doğusu için hazırlanan imar plan tadilatı ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

14-İlimiz Merkez 4 Nolu Gecekondu Önleme Bölgesi sınırları içerisinde ki 1474, 1430 ve 1562 imar adalarının sınırlarında yer alan ticari parsellerin mevcut durumları ile imar planında yer alan uyumsuzlukların giderilmesi adına İmar Müdürlüğünce yapılan imar plan değişikliği dosyası ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

15-İlimiz Merkez 13 Şubat kavşağından, Çağlayan Kavşağına kadar olan alanda, 1939 Depremi öncesi Eski Erzincan yerleşim alanının korunarak Erzincan Kültür mirasına kazandırılması talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

16-İlimiz Merkez İzzetpaşa Mahallesi 1712 ada 10 nolu parsel için hazırlanmış olan imar plan değişiklik talebi il ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

17-İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 2099 ada 4 parsel nolu taşınmazda 165,70 m2’lik hissenin satışı ile ilgili Kıymet Takdir Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

18-İlimiz Merkez İzzetpaşa Mahallesi 1124 ada 23 parsel nolu taşınmazda 76,85 m2’lik hissenin satışı ile ilgili Kıymet Takdir Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

19-İlimiz Merkez Gülabibey Mahallesi 1223 ada 5 parselde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın Erzincan Valiliği İl Müftülüğüne tahsisinin görüşülmesi.

20-İlimiz Merkez Arslanlı Mahallesi 1232 ada 1 parselde 127 m2 ‘lik Belediyemiz hissesinin satışı ile ilgili Kıymet Takdir Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

21-İlimiz Merkez Yeni Mahalle 5 ada 71 parselde 5,32 m2 ‘lik Belediyemiz hissesinin satışı ile ilgili Kıymet Takdir Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

22-İlimiz Merkez Yeni Mahalle 2109 ada 3 parselde 335,32 m2 ‘lik Belediyemiz hissesinin satışı ile ilgili Kıymet Takdir Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

23-İlimiz Merkez Demirkent 240 ada 8 parselde 180,37 m2 ‘lik Belediyemiz hissesinin satışı ile ilgili Kıymet Takdir Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

24-Şehrimizde ticari olarak kullanılan iş yerlerinin açılır-kapanır sistem ile sigara içme ve kış bahçesi yapımı talepleri hususunun görüşülmesi.

25- 5393 sayılı Belediye Kanununun 11. maddesi uyarınca; ilimiz şehir merkezine 5.000 mt mesafede olan belde ve köylerinin tüzel kişiliklerinin sona erdirilerek belediyemiz sınırlarına katılması hususunun görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR