2016 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

31 Mart 2016

2016 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediye Meclisi

 

 

  Sayı   : 54034294-301.03-[ 04/       ]                                                                                    …/03/2016

  Konu : Meclis Gündemi

 

            A- YOKLAMA

            B- SAYGI DURUŞU

            C- İSTİKLAL MARŞI

 

2016 YILI NİSAN AYI MECLİS GÜNDEMİ

1- 2015 Yılı Faaliyet Raporlarının görüşülmesi.

2- 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11.Maddesine göre memur personeller için tanzim edilen (III) Sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği talebinin görüşülmesi.

3- Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı öğrenci yurtları için içerisinde Çevre Temizlik Vergisi bulunmayan yeni bir Mesken Abone türü belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

4- İlimiz Merkez Kurutilek Mahallesi için yeni su abone tarifesinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

5- Belediyemiz tarafından hazırlanmış olan ve Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına (KUDAKA) sunulan projeler ile ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

6- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 19. maddesi uyarınca, Meclis I. ve II. Başkan Vekillerinin ve Meclis divan Kâtip üyelerinin seçimlerinin yeniden yapılması hususunun görüşülmesi.

7- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 33. Maddesi uyarınca, Encümen Üye seçiminin yapılması hususunun görüşülmesi.

8- 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24. Maddesine İstinaden İmar Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonuna Üye Seçiminin yapılması hususunun görüşülmesi.                          

9- Erzincan İli Turizm Doğa Sporları ve Çevre Birliği Komisyonuna Üye seçimi yapılması hususunun görüşülmesi.

10- Belediye Kanun 20.Maddesine İstinaden Meclis tatil ayının belirlenmesi hususunun görüşülmesi.

11- Denetim Komisyonu Raporunun sunumunun yapılması.

12- İlimiz Merkezde tespiti yapılmış refüjler ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

13- Beybağı Mahallesi 434 ada 62, 65, 66 ve 67 nolu parseller için hazırlanmış imar plan değişiklik talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

14- Ergenekon Mahallesi 2033 ada 5 nolu parsel ile 1848 ada 4 ve 5 nolu parseller için hazırlanmış imar plan değişiklik talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

15- Atatürk Mahallesi 79 ada 29 ve 30 nolu parseller için hazırlanmış imar plan değişiklik talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

16- Atatürk Mahallesi 1834 ada 10 nolu parsel için hazırlanmış imar plan değişiklik talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

17- Ergenekon Mahallesi D.240 ada 8 ve 9 parseller için hazırlanmış imar plan değişiklik talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

18- Atatürk Mahallesi 93 ada 1 nolu parsel için hazırlanmış imar plan değişiklik talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

19- İstasyon Mahallesi 326 ada 43 nolu parsel için hazırlanmış imar plan değişiklik talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

20- Gülabibey Mahallesi 128 ada 4 nolu parsel için hazırlanmış imar plan değişiklik talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

21- İlimiz Merkez Fatih Mahallesi 1565 ada 1 ve 2 parseller için hazırlanmış imar plan değişiklik talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

22- Vatan müdafaası esnasında Şehit olan asker ve polislerimizin isimlerinin Şehrimizde bulunan cadde, sokak ve meydanlara verilmesi talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

23- Belediye Meclisimizin 07.03.2016 tarih ve 66 sayılı kararı ile  İzzetpaşa Mahallesi 1712 ada 9 ve 10 parseller üzerinde yapılan imar plan tadilatı hakkında Milli Emlak Müdürlüğünün görüşü doğrultusunda imar plan tadilatının yeniden görüşülmesi.

24- Fatih Mahallesi bulunan Ülkü Spor Kompleksindeki spor alanlarının Spor Genel Müdürlüğü adına tahsis talebinin görüşülmesi.

25- Kurumumuza ait Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan Bilbord,Raket,Megalayt,Ledekran gibi açık alan reklam alanlarının kiraya verilmesi hususunun görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR