2016 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ

28 Temmuz 2016

2016 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS GÜNDEMİ

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C.

Belediye Meclisi

Sayı : 54034294-301.03- [ 08/ ]                                                                                                               28/07/2016

Konu : Meclis Gündemi

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

1- 2016/140 nolu Meclis Kararında düzeltme yapılması hususunun görüşülmesi.
 
2- İlimiz Beybağı Mahallesi 371 ada 1 parsel ifrazı sonucu ortaya çıkan 371 ada 3 parselin çöp
 
alanı ile kâğıt toplama alanı arasında kalan mevcut imar planımızda tarım alanı olarak planlı
 
kısmı ile bu parselin kuzeyinde kalan tarım alanı olarak planlanan yol boşluğunun da Çöp
 
Depolama Alanı olarak plan değişikliği yapılması talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun
 
görüşülmesi.
 
3- İlimiz İstasyon Mahallesi 620 ada 3 parsel, 621 ada 1 parsel, 330 ada 6 parsel ve 295 ada 6
 
parseller için yapılan imar plan talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 
4- Kültür Sosyal İşler Müdürlüğünün 09.06.2016 tarih ve 300 sayılı yazıları ile Müdürlük
 
bünyesinde 5393 Sayılı Belediye Kanun 71. Maddesine istinaden Bütçe İçi İşletme kurulması
 
talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 
5- İlimiz Merkez Fatih Mahallesi 1558 ada 6 parsel nolu taşınmazda 26,56 m2’lik Belediyemiz
 
hissesinin Maliye hazinesine tahsisinin görüşülmesi.
 
6- Binali Yıldırım Bulvarı peyzaj düzenlemesi için Geçit Belediyesi ile yapılacak olan protokol
 
için Belediye Başkanı Cemalettin BAŞSOY’a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
 
7- İlimiz Merkez Arslanlı Mahallesi 1204 ada 15 parsel nolu taşınmazın ifrazen kamulaştırması
 
ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.
 
8- Kurumumuz adına Toplu Sözleşmeleri yürütmek üzere Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri
 
Sendikasına yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.
 
9- Türkiye Gençlik Vakfının Ortak Hizmet Projesi yapma talebinin görüşülmesi.
 
10- İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Binali Yıldırım İlköğretim okulunun bahçe düzenlemesinin
 
kurumumuz tarafından yapılması talebinin görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR