2015 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

28 Ocak 2015

2015 YILI OCAK AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYESİ

Belediye Meclisi

 

  Sayı    : 54034294-050.01.02-[ 02/  157 ]                                                                             28.01.2015

  Konu  : Meclis Gündem İlanı

İLAN METNİ

          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesinde "Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırılan günde toplanır" denilmekte olup; şubat ayı belediye meclis toplantısı 02.02.2015 pazartesi günü saat 18:00’da aşağıdaki gündem konularını görüşmek üzere belediye meclis salonunda yapılacaktır.

 

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

                                                                     

2015 YILI ŞUBAT AYI MECLİS GÜNDEMİ

1-Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç olan iş makinelerinin alımının görüşülmesi.

2-Erzincan Belediye sınırları içinde bulunan tüm sağlık kurum ve kuruluşları, doktor ofisleri ile talep halinde evlerden kaynaklanan tıbbi atıklar ve İlimizdeki tüm tıbbi atıkların, 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında halk sağlığına ve çevreye zarar vermeden ayrı toplanması, taşınması ve gerekli tüm uygulama projelerinin hazırlatılarak Belediye ile diğer kurumların tasdikinden sonra inşaat ruhsatı alınması, inşaatın proje ve şartnamelere uygun olarak bitirilmesi, işletmeye açılması ve tüm masrafların yüklenici firma tarafından karşılanmak kaydı ile tıbbi atık sterilizasyon tesisi inşa edilerek, tıbbi atıkların sterilize edildikten sonra bertaraf edilmesi ve işletme süresi sonunda tesislerin idareye şartsız, borçsuz ve bedelsiz devir edilmesi işinin 2886 Devlet İhale Kanunu (Yap–İşlet–Devret Modeli) ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi gereğince kiralama süresinin belirlenmesi ve ihale için Encümence yetki verilmesinin görüşülmesi.

3-Erzincan Belediye sınırları içerisindeki tüm ambalaj atıklarının 28035 Sayılı Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında halk sağlığına ve çevreye zarar vermeden ayrı toplanması, taşınması ve ambalaj atığı ayırma tesisi inşa edilerek, türlerine göre (kâğıt, metal, cam, plastik gibi) ayrıldıktan sonra geri dönüşüm tesislerine gönderilmesi işinin 2886 Devlet İhale Kanunu (Yap–İşlet–Devret Modeli) ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi gereğince kiralama süresinin belirlenmesi ve ihale için Encümence yetki verilmesinin görüşülmesi.

4-Mülkiyeti Belediyemize ait Erzincan Merkez Akşemsettin Mahallesi Ülkü Spor Kompleksi içerisinde bulunan halı saha, tenis kortları, soyunma odası, basketbol sahası ve voleybol sahasının revizyonları (düzenlenmesi) yapımı işinin 2886 Devlet İhale Kanunu (Yap–İşlet–Devret Modeli) ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi gereğince kiralama süresinin belirlenmesi ve ihale için Encümence yetki verilmesinin görüşülmesi.

5-İnşaatlarda Çevre ve Görüntü Kirliliğinin Engellemesi ile ilgili Komisyon raporunun görüşülmesi.

6-05.01.2015 tarih ve 54034294.050.01.04-[01/013] sayılı Meclis Kararına istinaden İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hazırlanan Halitpaşa Caddesi yol genişliğinin mevcut yapılaşma ve kadastral duruma göre yeniden düzenlenmesini içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi.

7-İlimiz Merkez Karaağaç Mahallesi 2216 ada 1 parselde akaryakıt ve servis istasyonu yapılması için imar planı değişiklik talebinin görüşülmesi

8-İlimiz Merkez Gülabibey Mahallesi 1603 ada 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 parseller ile 4 parseldeki 35/38 hissenin kamulaştırılması ile ilgili Kıymet Takdir Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

9-İlimiz Merkez Yoğurtlu 1931 nolu parsel 6740 m2 yüzölçümlü kargir radyolink binası, ambar ve PTT hizmet alanının 2942 sayılı Kamulaştırma Kanuna göre kamulaştırılması için, 06.01.2015 tarih ve 007 sayılı Encümen Kararına istinaden düzenlenen Kıymet Takdir Komisyon raporunun görüşülmesi.

10-03.02.2014 tarih ve 54034294.050.01.04-[02/032] sayılı Meclis Kararı ile İlimiz Merkez Demirkent 2508 parselde 180,37 m2’lik Belediyemiz hissesinin, hissedarlarımıza satışına karar verilmiş, taşınmaz maliki ekonomik imkânı olmadığından işlem yapamadığından kararın güncellenmesi talebinin görüşülmesi

11-İlimiz Merkez Mimar Sinan (Taksim)  Mahallesinde Mülkiyeti Belediyemize ait, 1510 ada 7 parsel 480,00 m2, 1510 ada 8 parsel 450,00 m2 arsaların, 27.01.2015 tarih 028 sayılı Encümen kararına istinaden düzenlenen Değer Tespit Komisyon raporu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışı için Encümence yetki verilmesinin görüşülmesi

12-İlimiz Merkez Taksim Mahallesi 1450 ada 21 parselde 20,25 m2’lik Belediyemiz hissesinin hissedarlarımıza satışı ile ilgili Kıymet Takdir Komisyon raporunun görüşülmesi.

13-İlimiz Merkez Cumhuriyet Mahallesi 1370 ada 21 parselde 91,83 m2’lik Belediyemiz hissesinin hissedarlarımıza satışı ile ilgili Kıymet Takdir Komisyon raporunun görüşülmesi.

14-İlimiz Merkez Taksim Mahallesi 1443 ada 18 parselde 194,77 m2’lik Belediyemiz hissesinin hissedarlarımıza satışı ile ilgili Kıymet Takdir Komisyon raporunun görüşülmesi.

15-İlimiz Merkez Ersevenler Mahallesi 2262 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller, 2263 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, parseller, 2264 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 parseller, 2265 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parseller, 2266 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parseller, 2267 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parseller, 2268 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parseller, 2270 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parseller, 2271 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 parseller, 2272 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 2273 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 2274 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 2275 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parseller, 2276 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parseller, 2277 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 parseller, 2278 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 parseller, 2279 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parseller, 2280 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parseller, 2281 ada 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 18, 19 parseller, 2282 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 parseller, 2290 ada 1, 2, 3, 4,  5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 parseller, 2291 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parseller, 2292 ada 1, 2, 3, 4 parsellerin 20.01.2015 tarih 021 sayılı Encümen kararına istinaden düzenlenen Değer Tespit Komisyon raporu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışı için Encümence yetki verilmesinin görüşülmesi

16-İlimizin, ilçeler arası ulaşım altyapı ihtiyacını karşılamak için, Karaağaç Mahallesi 942 ada 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nolu, 943 ada 10, 13, 15, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44 nolu, 944 ada 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 nolu, 945 ada 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 nolu, 946 ada 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90 nolu, 947 ada 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,71, 72, 73, 74, 75, 76 nolu, 948 ada 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 102, 103 nolu, 949 ada 24, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 34 nolu parseller ve çevresindeki yol boşluklarını kapsayan, ilçe terminal alanı yapımı amaçlı plan tadilatı yapılmasının görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR