2014 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ

24 Kasım 2014

2014 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYESİ

Belediye Meclisi

 

  Sayı    : 54034294-050.01.02-[ 12/ ]                                                                                                                 25.11.2014

  Konu  : Meclis Gündem İlanı

  

İLAN METNİ

          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesinde "Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırılan günde toplanır" denilmekte olup; aralık ayı belediye meclis toplantısı 01.12.2014 pazartesi günü saat 18:00'da aşağıdaki gündem konularını görüşmek üzere belediye meclis salonunda yapılacaktır.

 

 

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

 

2014 YILI ARALIK AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

1-      2014 takvim yılında 68.819.12,00.-TL'den oluşan Belediyemiz bütçesine bazı kalemlerde ki artış nedeni ile hazırlanan 24.000.000,00.-TL'lik ek bütçenin görüşülmesi.

2-      28346 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 31.Maddesi gereğince, toptancı hallerinde faaliyet gösterenlerden alınması gereken teminat tutarının 1 yıllık kira bedelinden az olmamak üzere belirlenmesinin görüşülmesi.

3-      03.02.2010 tarih ve 025 sayılı Meclis Kararı ile uygulamaya konulan Özel Halk Otobüsleri Çalışma Seyrüsefer Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasının görüşülmesi.

4-      Erzincan Merkez Halitpaşa Caddesi imar planında 30 metre olarak planlanmış olup, imar planı mevcut yapı durumu ile uyumlu değildir. Halitpaşa Caddesinin imar planında mevcut yapı durumu ile uyumlu hale gelmesi için imar plan tadilatı yapılması konusunun görüşülmesi.

5-      İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi 92 ada 54 parselde, 186,65 m2'lik Belediyemiz hissesinin hissedarlarımıza satışı ile ilgili Kıymet Takdir Komisyon raporunun görüşülmesi.

6-      İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi 79 ada 464 nolu parsel malikleri Düzgün ÜRÜN ve Şükran ÜRÜN tarafından, parsellerinin park olarak kullanıldığı gerekçesi ile Belediyemiz aleyhine kamulaştırma davası açıldığı ve Erzincan 2. Asliye Hukuk Mahkemesince, imar planında park olan 878 m2 yüzölçümlü parsele bilirkişi raporu ile 560.910,30.-TL kamulaştırma bedeli takdir edildiği ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7-      İlimiz Merkez Mengüceli Mahallesi İl Jandarma Komutanlığının doğusunda Karayolları yeni hizmet alanının yakınına D.S.İ. için Resmi Kurum alanı yapılması için plan tadilat talebinin görüşülmesi. 

DİĞER DUYURULAR