2014 KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ

27 Ekim 2014

2014 KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYESİ

Belediye Meclisi

 

  Sayı : 54034294-050.01.02-[ 11/        ]                                                                                      28.10.2014

  Konu  : Meclis Gündem İlanı

  

İLAN METNİ

          5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesinde "Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırılan günde toplanır" denilmekte olup; kasım ayı belediye meclis toplantısı 03.11.2014 pazartesi günü saat 18:00'da aşağıdaki gündem konularını görüşmek üzere belediye meclis salonunda yapılacaktır.

 

 

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

 

2014 YILI KASIM AYI MECLİS GÜNDEMİ

1-      2015 Mali Yılı Bütçe Gelir Tarifeleri İle İlgili Plan Ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

2-      2015 Mali Yılı Çok Yıllı Gelir-Gider Bütçesi İle İlgili Plan Ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

3-      Belediyemiz yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notlarının 13.Maddesinin "c" bendinde "X işaretli ticaret alanlarında yer alan mevcut yapıların yıkılmadan hiçbir şekilde yenileme, tadilat, inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenemeyeceği " plan notunun devam etmesinin veya talepler doğrultusunda değiştirilmesi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

4-      İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi 79 ada 464 nolu parsel malikleri Düzgün ÜRÜN ve Şükran ÜRÜN tarafından, parsellerinin park olarak kullanıldığı gerekçesi ile Belediyemiz aleyhine kamulaştırma davası açıldığı ve Erzincan 2. Asliye Hukuk Mahkemesince, imar planında park olan 878 m2 yüzölçümlü parsele bilirkişi raporu ile 560.910,30.-TL kamulaştırma bedeli takdir edildiği ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

5-      İlimiz Şehir Merkezinde otopark sorununun çözülmesi, cadde üzerinde park edecek araçların disipline edilmesi, kısa süreli park edecek vatandaşlarımızın otopark yeri bulmaları amacı ile parkomat uygulaması sürdürülmektedir. Parkomat uygulamasının özelleştirilmesi ve kiralama için ihale yapılması talebi ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

6-      İlimizdeki 4 ana cadde haricinde bulunan ticari alanların yapı yüksekliklerine 1 metre ilave edilmesi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

7-      Belediye Meclisinin 05.09.2014 tarih ve 156 Sayılı Kararı ile onaylanan, Eski Terminal Alanı için hazırlanan plan tadilat teklifine askı süreci içerisinde yapılan itirazın görüşülmesi.

8-      İlimiz Merkez Mengüceli Mahallesi İl Jandarma Komutanlığının doğusunda Karayolları yeni hizmet alanının yakınına D.S.İ. için Resmi Kurum alanı yapılması için plan tadilat talebinin görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR