ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

MUSTAFA AKTAŞOĞLU

STRATEJİK PLAN

Misyon;

Yerel değerlerine sahip çıkanözüm odaklı hizmet üretmek içinbağlı bulunan mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde,  belediyemizin diğer birimleri ile koordineli  çalışarak, iş ve projelerin yürütülmesi konusunda yardımcı olmaktır.

Vizyon;

Misyonumuz ile birlikte yasaların verdiği yetki ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde ilimize en iyi hizmeti verebilmek amacıyla,Sürdürülebilir kentleşme normlarıyla uyumlu, modern hizmetlerle planlanmış bir geleceği inşa edecek projeler ile  şehrimizi standartların üzerine taşıyarak, ‘marka şehir’ olması yolunda faaliyetleri sağlamak. 

 

 

Müdürlüğümüz Personeli Sayısı
Etüt Proje Müdürü               1
Kalite Kontrol ve idari şef    1
Memur                              5
4-D İşçi                             6
Genel Toplam                    13
 

 

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLERİ

 

Stratejik Amaç 1.Kentsel sorunlarını çözmeye yönelik projeler üretmek veuygulamaya yönelik adımlar atmak.

Stratejik Hedef 1.1. Şehrimiz halkının beklentilerine cevap verecek kültürel, sosyal hizmet yapılarını, otoparkları, tarihi dokunun korunmasına yönelik çalışmaları 2019-2024 yılları arasında yapmak.

Stratejik Faaliyet 1.1.1. İlimizin dışarı dönük yüzlerinden biri olan“peynirciler çarşısını” şehrimize yakışan bir görünüme kavuşmasını sağlayacağız. 2020 yılında proje çalışmasına başlanacaktır. Projenin tamamlanmasından sonra uygulama aşamasına geçilecektir.

 

Stratejik Faaliyet 1.1.2.Şehir merkezinde otopark sorununa yönelik katlı otopark projesi hazırlamak.

Stratejik Faaliyet 1.1.3.Şehrimizde yapılacak mitinglerin şehrin düzenini bozmasını engelleme adına havalimanımıza yakın bölgede fuar ve miting alanı projesi hazırlanacaktır.

Stratejik Faaliyet 1.1.4.Belediyemize yeni bağlanan beldelerde daha sağlıklı ve modern alış-veriş imkanı sunacak yarı açık “pazar” yerleri projeleri hazırlanacaktır.

Stratejik Faaliyet 1.1.5. Dağınık bir vaziyette olan ilçe ulaşım araçları için çağımıza yakışır bir ilçe garajı projesi hazırlamak

 

Stratejik Amaç 2.İlimizde yaşayan halkımızın memnuniyeti gözetilecek projeler üretmek ve uygulamaya yönelik adımlar atmak.

Stratejik Hedef 2.1.Hemşerilerimizin ve Şehrimize gelecek misafirlerin sportif faaliyetlerde bulunmasına yönelik çalışmaları 2019-2024 yılları arasında yapmak.

Stratejik Faaliyet 2.1.1. Otomobil sporları tutkunlarına güvenli ortamda sürüş keyfi sunabilmek için drift ve oto drag pistleri ile offroad yarış projeleri hazırlamak.

Stratejik Faaliyet 2.1.2. Doğa sporları merkezi olan ilimize yeni bir parkur olan Hava sporları kampüsü projesini hazırlamak.