BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

İSA ALTUN

MÜDÜRLÜK:

Tanıtım Medya Şefliği

       Tanıtım Tasarım ve Grafik bürosu

        Basın Bürosu

Halkla İlişkiler Şefliği

       Beyaz Masa

       Halkla İlişkiler

Çağrı Merkezi

Mezarlıklar Şefliği

Kent Konseyi Genel Sekreterliği

Birimlerinden oluşmaktadır.

 

PERSONEL YAPISI

Müdürlük bünyesinde

Memur - 2 Adet

İşçi - 7 Adet

işçi - 30 Kişi

 

VİZYON:

Kentimizde yaşayan her ferdin, belediyemiz yönetimine ulaşabildiği ve yönetime iştirak edebildiği, belediyemizin hedef kitlesi dahilindeki her ferde ulaşabildiği, çağımızın modern uygulamalarının tatbik edilmesinin sağlanabildiği, ulusal ve uluslararası manada marka bir kent oluşturabilmeyi öngörüyoruz.

 

MİSYON:

Erzincan Belediyesini şeffaf, sorgulanabilir, demokratik bir yönetim şekli ile yönetilmesini sağlamak.

Belediyemizin karar alma mekanizmalarına, yönetilenlerin ulaşılabilirliğini artırmak.

Belediye çalışmaları hakkındaki farkındalıkları artırmak.

Geri besleme (feed back) mekanizmaları ile projeleri şekillendirmek.

21. YY belediyecilik anlayışı kapsamında imaj çalışmalarına yön vermek.

 

GÖREV TANIMLAMALARI

1-      Medya ile ilişkilerin koordinasyonunun sağlanması

2-      Kurum adına imaj, tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarının yapılması

3-      Kurum ve belediye başkanı adına mesaj ve tebrik yayınlanması

4-      İstek şikayet ve önerilerin takibi, belediyenin ulaşılabilirliğinin temini.

5-      Katılımcı yönetim çalışmalarının yürütülmesi.

6-      Mezarlık ve defin işlerinin yürütülmesi