ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

İSA ALTUN

Başkanlık Makamı; Koordinasyon/iletişim/yapılanma görevlerini ve etkinliğini sağlamak ve hızlı çözümler bulmak, ayrıca diğer birimler arasında da çalışmaların ve etkileşimin sağlanmasında katkıda bulunmak.

Erzincan Belediyesinin faaliyetleriyle ilgili toplantılar düzenlemek, düzenlenecek toplantılarla ilgili kayıt tutmak.

Belediye birimlerinin günlük, aylık, yıllık faaliyet raporlarının düzenlenmesi için birimlerle irtibat halinde olmak, alınan raporların analiz neticesini Makama bildirmek/bilgilendirmek.

Başkanlık Makamına ziyaret için gelen temsilci ve misafirlerin ağırlanması için gerekli düzenlemeleri yapmak, yaptırmak.

Başkanlık ve Belediye birimleri arasında koordinasyonu sağlamak.

 Başkanın çalışma programını düzenlemek.

Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Belediye arasındaki iletişimin sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

Başkanlık Makamının vereceği diğer görevleri yapmak.