FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tuğrul İsmail MERSİNLİOĞLU

Fen İşleri Müdürlüğü Personel Durumu:
1- Merkez Büro
2- Yol Asfalt Şefliği


Bürü Personel Sayısı 
-------------------------------------
Mühendis Sayısı : 2 Adet
Memur Tekniker Sayısı : 2 Adet
Tekniker İşçi : 6 Adet

Toplam --------------------------
10 Adet

1- Merkez Büronun Görevleri:
------------------------------------------
- Yatırım Programı içerisinde bulunan işlerin projelerinin hazırlanması,
- Keşiflerin Hazırlanması
- İhale Dosyalarının Hazırlanması
- Bu İşlerle İlgili inşaatların kontrollük hizmetlerin yapılması.
- Belediyemize ait Mevcut binaların bakımı ve onarımının yaptırılması.
-

2- Yol Asfalt Şefliği Görevleri :
----------------------------------------------
Toplam Personel Sayısı : 58 Adet

 

- İmar Planına göre açılmayan yolların yeniden açılarak asfalt yapılması.
- Mevcut Asfalt Yolları Onarım, Bakımı ve asfaltlanması.
- Belediyemizin ihtiyacını karşılamak üzere Ganiefendi kum ocağından kumu
naklederek yıkama eleme tesislerinde yıkanarak Stoklanması
- Belediyemizin ihtiyacında geçit stabilize nakledilerek stoklanması.
- Kışın Tuzlama ve Kar Mücadelesi Yapılması.
- Kış Mevsiminde Rotmixs (soğuk asfalt) hazırlanarak yama işlerin yapılması.