İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Recep ZOR

Erzincan Belediyesi bünyesinde istihdam edilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na bağlı Memur personel ve 4857 sayılı İş Kanunu'na tabii İşçi personel ile ilgili iş ve işlemleri yapan müdürlüğümüz;

 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GENEL İŞ ve İŞLEMLERİ:
- 657 Sayılı yasaya tabi personelin ve 4857 sayılı yasaya tabi personelin;
- Atama
- Özlük dosyalarının tanzim ve arşivlenmesi
- Derece ve Kademe ilerlemeleri
- PDKS Sisteminin takibi
- Toplu sözleşmelerden doğan sosyal hakların takibi
- Ücret ve maaş bordolarının tahakkuku
- İzin işlemleri
- Disiplin işlemleri
- Sağlık İşlemleri
- Başkan, Başkan Vekili ve Encümen üyelerinin ücret ve maaşlarının tahakkuku
- Diğer birimlerden gelen Puantaj 'ların takibi
- Emekli işlemlerinin takibi ve uygulanması