KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

Hasan KAYALAR

Kentsel Tasarım Müdürü

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

 

GÖREVLERİ

Kentin düzenli ve modern görünmesine katkıda buluncak her türlü proje üretmek, numarataj sisteminin sürekli güncellenmesi ve çağın gerektirdiği normlara ulaştırılmasını sağlayacak çalışmalar yapmak,kentsel dönüşüm kapsamında eski ve tehlikeli binaların yıkılıp yerlerine güvenli binaların yapılmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.

 

PERSONEL DURUMU

Müdürlüğümüz 1 Memur, 1 işçi, 7 hizmet alımı olmak üzere toplam 9 personel ile hizmet vermektedir.

 

Görevi Sayı

Müdür (Harita Mühendisi) 1

Mimar 1

Yapı Öğretmeni 1

Harita Teknikeri 1

İnşaat Teknikeri 2

Teknisyen 2

Lise Mezunu 1

 

Toplam 9

 

Müdürlüğümüz alt birimleri

 • - Numarataj

 • - Kentsel Dönüşüm

 • - Proje hazırlama

 • - Kalem (Evrak kayıt)

 

NUMARATAJ

Numarataj sisteminin sürekli güncellenmesi ve çağın gerektirdiği normlara ulaştırılmasını sağlayacak çalışmalar yapmak.

Kentsel Dönüşüm

Kentsel dönüşüm kapsamında eski ve tehlikeli binaların yıkılıp yerlerine güvenli binaların yapılmasını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak.

İstenen Belgeler

 • Aras şirketinden alıncak elektriklerin kesildiğne dair yazı

 • Erzincan Belediyesinden alınacak suların kesildiğine dair yazı

 • Erzingazdan alınacak doğalgazın kesildiğine dair yazı

 • Mahalle muhtarlığından alınacak binanın boş olduğuna dair yazı

 • Binanın ön ve yan cepheden çekilmiş fotoğrafı

 • Binanın yıkım sorumluluğunu alacak statik fenni mesulün noter onaylı taahhütnamesi

 • İlgili idare tarafından onaylanmış güvenlik tedbirlerini ve sınırlarını gösteren kroki

 

Proje Hazırlama

Kentin düzenli ve modern görünmesine katkıda buluncak her türlü proje üretmek

Kalem (Evrak Kayıt)

Görevleri:

Evrak kayıt ve takip işlemlerini yapmak, Müdürlüğümüzce yapılan her türlü işlemle ilgili yazışmaları hazırlamak ve arşivlemek.