TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Bahadır MERDAN

MÜDÜRLÜK FAALİYET ALANLARI VE GÖREVİErzincan Belediyesi katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması çöp depolama sahasına kadar taşınması, katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi (geri kazanımı), depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek, bu hizmetler için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, bu amaçla;
1. Düzenli katı atık sahaları yapmak, işletmek ve işlettirmek.
2. Tıbbi atıkları imha etmek için sterilizasyon tesisi kurmak, işletmek, işlettirmek.
3. Erzincan genelindeki ana arter ve meydanların araçla ve elle süpürülmesi, yıkanması ve her türlü görüntü kirliliğinin giderilmesi hizmetlerini kontrol ve koordine etmek.
4. Karla Mücadele çalışmalarında başkanlık talimatları doğrultusunda ilgili birimler ile koordineli olarak kar küreme, tuzlama vb. çalışmalarının yürütülmesine yardımcı olmak.
5. Ana arter ve ana arter niteliği taşıyan yollardaki çöp ve moloz dökümlerinin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması konusunda ilgili birimler ile koordinasyon sağlamak.
6. Erzincan genelindeki tüm sağlık kuruluşlarının tıbbi atıklarını toplamak, toplatmak ve toplanmış olan bütün tıbbi atıkları imha etmek, ettirmek.
7. Çeşitli sebeplerle imhası gereken atıkların ilgili mevzuata uygun olarak imha işlemlerini yürütmek.
8. Temizlik İşleri Müdürlüğü ile ilgili her türlü eğitim, toplantı, plan ve projeler yapmak, yaptırmak ve uygulamak.
9. Atık bertaraf ücretleri ile ilgili maliyet analizleri yapmak, yaptırmak ve atık ücret tarifeleri ile ilgili belediye meclisine teklifte bulunmak.
10. Tüm bu hizmetler ile ilgili işlerin yürütülebilmesi için gerekli ihale dosyalarını hazırlamak.
11. Katı atık tesislerinin işletilmesini ve katı atık hizmetlerini yürüten yüklenicilerin çalışmalarını yapılan sözleşmelere uygun olarak takip ve kontrol etmek.MÜDÜRLÜK PERSONEL DURUMU:Müdür:1

Hizmet Alımı Personel:Çevre Mühendisi :1
Şef:                    4
Şoför:                27
İşçi :                  79
Toplam :            112MÜDÜRLÜK MAKİNA TEÇHİZAT DONANIMI:


Vakumlu Süpürge:      1
Traktör :                    1
Sıkıştırmalı kamyon:  10
Açık kasa kamyon :     1
Traktör Kepçe:           1

Kontrol aracı:            2

Damperli Kamyon:     1
Traktör Arkası çekilir tip süpürge: 2ÇÖP DÖKÜM ALANI 
PERSONEL DURUMUOPERATÖR 1
BEKÇİ 3
MAKİNA TEÇHİZAT DONANIMI

KEPCE 1
KOMPAKTÖR 1

İLETİŞİM
214 13 86
444 9 024 dahili (1236)
214 33 24 faks

e-mail: temizlikisleri@erzincan.bel.tr