EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

30 Eylül 2014

EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

T.C.

ERZİNCAN BELEDİYESİ

Belediye Meclisi

 

  Sayı : 54034294-050.01.02-[ 10/]                                                                                                           30.09.2014

   Konu  : Meclis Gündem İlanı

 

İLAN METNİ

     5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesinde "Belediye meclisi her ayın ilk haftası önceden kararlaştırılan günde toplanır" denilmekte olup; ekim ayı belediye meclis toplantısı 13.10.2014 pazartesi günü saat 18:00'da aşağıdaki gündem konularını görüşmek üzere belediye meclis salonunda yapılacaktır.

 

 

A- YOKLAMA

B- SAYGI DURUŞU

C- İSTİKLAL MARŞI

 

2014 YILI EKİM AYI MECLİS GÜNDEMİ

 

1-      2015 Mali Yılı Bütçe Gelir Tarifelerinin görüşülmesi.

2-      2015 Mali Yılı Çok Yıllı Gelir-Gider Bütçesinin görüşülmesi.

3-      İlimiz ev ve işyerlerinde ki geri dönüşebilen atıklar ile evsel atıkların kaynağından ayrı ayrı konteynırlar konularak,  pilot bölge olarak Kamu Lojmanları, Çarşı Mahallesi, Taksim Mahallesi, Halitpaşa Mahallesi ve daha sonra şehir genelinde uygulanmaya başlanacak sistemin konteynır fiyat tespiti ile ilgili ( ilgili birim olan Temizlik İşleri Müdürlüğünce teknik bilgiye dayalı fiyat araştırması yapılarak )  Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi.

4-      İmar Plan Tadilatlarının Mart ve Eylül ayları olarak yılda iki (2) defa olarak meclisçe görüşülmesinin karara bağlanması.

5-      Belediyemiz yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Notlarının 13.Maddesinin "c" bendinde "X işaretli ticaret alanlarında yer alan mevcut yapıların yıkılmadan hiçbir şekilde yenileme, tadilat, inşaat ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenemeyeceği " denilmektedir. Mülk sahiplerinin yenileme ve inşaat faaliyetlerinde olumsuz etkilendiğinin idaremize bildirildiğinden, plan notunun devam etmesinin veya talepler doğrultusunda değiştirilmesinin görüşülmesi.

6-      İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi 79 ada 464 nolu parsel malikleri Düzgün ÜRÜN ve Şükran ÜRÜN tarafından, parsellerinin park olarak kullanıldığı gerekçesi ile Belediyemiz aleyhine kamulaştırma davası açıldığı ve Erzincan 2. Asliye Hukuk Mahkemesince, imar planında park olan 878 m2 yüzölçümlü parsele bilirkişi raporu ile 560.910,30.-TL kamulaştırma bedeli takdir edildiği ile ilgili İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi.

7-      İlimiz Merkez İzzetpaşa Mahallesi 2046 ada 1, 4, 5 parsellerin imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

8-      İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi 1834 ada 10 parselin imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

9-      İlimiz Merkez İnönü Mahallesi 1606 ada 19 parselin imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

10-  İlimiz Merkez Taksim Mahallesi 2004 ada 1 parselin imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

11-  İlimiz Merkez Yavuz Selim Mahallesi 1263 ada 14 parselin imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

12-  İlimiz Merkez Bahçelievler Mahallesi 1268 ada 17 parselin imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

13-  İlimiz Merkez İnönü Mahallesi 536 ada 10 ve 11 parsellerin imar plan tadilat talepleri ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

14-  İlimiz Merkez İzzetpaşa Mahallesi 1710 ada 12 parselin imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

15-  İlimiz Merkez Akşemsettin Mahallesi 1546 ada 1 parselin imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

16-  İlimiz Merkez Taksim Mahallesi 1806 ada 1 parselin imar plan tadilat talebi ile ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

17-  İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi 79 ada 89 parselde 47,20 m2'lik taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili Kıymet Takdir Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

18-  İlimiz Merkez İnönü Mahallesi 1377 ada 1 parselde 437,00 m2'lik taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili Kıymet Takdir Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

19-  İlimiz Merkez Atatürk Mahallesi 1287 ada 6 parselde 108,00 m2'lik taşınmazın kamulaştırılması ile ilgili Kıymet Takdir Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

20-  İlimiz Merkez Yeni Mahalle 5 ada 59 parsel nolu taşınmazda 369,18 m2 Belediyemiz hissesinin hissedarımıza satışı ile ilgili Kıymet Takdir Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

21-  İlimiz Merkez Geçit 188 ada 4 parsel nolu taşınmazda 435,70 m2 Belediyemiz hissesinin hissedarımıza satışı ile ilgili Kıymet Takdir Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

İlimiz Şehir Merkezinde otopark sorununun çözülmesi, cadde üzerinde park edecek araçların disipline edilmesi, kısa süreli park edecek vatandaşlarımızın otopark yeri bulmaları amacı ile parkomat uygulaması sürdürülmektedir. Parkomat uygulamasının özelleştirilmesi ve kiralama için ihale yapılması talebi ilgili İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi.

DİĞER DUYURULAR