Başkan Aksun'dan "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" Mesajı

Tüm insanlar hiçbir ayrım gözetilmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahiptir.

Demokratik bir hukuk devleti olan ülkemizde, insan hakları alanında atılan her olumlu adım vatandaşlarımıza verilen saygı ve önemin bir ifadesidir.

İnsana sevgisi yüce dinimizin özünü oluşturmuştur. Peygamber efendimizin veda Haccında 124 binden fazla Müslüman’a yaptıkları vaaz ve nasihatler “Veda Hutbesi” olarak adlandırılır. Veda Hutbesi, bütün insanlara yönelik olarak temel insan haklarını içeren evrensel mesajların verildiği bir vesikadır aynı zamanda. Veda Hutbesinde yaşama hakkından, mülkiyet hakkına, iffet ve namus dokunulmazlığından, eşitlik hakkına kadar her konuya değinmiştir yüce peygamberimiz. Peygamberimiz (SAV) eşitlik hakkıyla ilgili Veda Hutbesinde şöyle buyurmuştur; “Ey insanlar! Rabbiniz bir, babanız birdir. Hepiniz Âdem'in çocuklarısınız, Âdem ise topraktandır. Allah katından en değerli olanınız, O'na en çok saygı gösterip, emirlerine uyanınızdır. Arap'ın Arap olmayana bir üstünlüğü yoktur. (Eğer varsa) bu, ancak takva iledir”

Türk Milletinin de en büyük değerlerinden biridir insan hakları. İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası birçok Türk Devletinin yönetim anlayışında insanın can ve mal güvenliği, din ve ibadet hürriyeti ile zaruri ihtiyaçlarının karşılanması doğal bir hak olarak görülmüş uygulamalara da yansımıştır.

İnsan haklarının korunmasında her bir bireyin üzerine büyük bir görev düşmektedir. İnsan haklarının korunması görevi sadece hükümetlerin değil bütün kuruluşların, bütün insanların görevidir. Nitekim insan hakları bilincinin ve insan haklarının tam olarak benimsenerek, uygulanması için gerekli sorumluluk duygusunun toplumda ve bütün insanlarda bulunması büyük önem taşımaktadır.

Biz insan haklarının sadece taraftarı değil aynı zamanda taviz vermez savunucusuyuz. Her nerede bir hak ihlali varsa biz hakkı ihlal edilmiş o insanların yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm insanların karşılıklı hoşgörü ve anlayış içinde yaşadığı bir dünya diliyor, vatandaşlarımızın İnsan Hakları Gününü ve İnsan Hakları ve Demokrasi Haftasını kutluyorum.

            Bekir Aksun

Erzincan Belediye Başkanı